Poslednji sastanak – Novi početak

sastanak

Poslednji sastanak - novi početak

Krajem maja 2021. godine na Paliću u Srbiji održan je poslednji sastanak projekta „Više preduzetništva u sportu – više sporta za sve“, gde smo zaokruživali ceo projekat, diskutovali šta je prošlo u najboljem redu, sa kojim izazovima smo se suočili i kako je Pandemija COVID-19 uticala ne samo na implementaciju projekta već i na sport. Kako su učesnici već bili veoma produktivni kada je reč o eksploataciji rezultata ovog projekta – pojavila se potpuno nova ideja – takoreći: biznis ideja – a u okviru sportskog poziva na Erazmus+ 2021, projekat partnerstva za saradnju je osmišljen i finaliziran tokom sastanka.

Novi projekat, koji je Bestseler prijavio, nosi naziv „Ritam je u formi – digitalni treninzi za sve na Sportekšn-u“ ima za cilj:

Poboljšati socijalnu inkluziju Roma kroz fitnes, a posebno kroz plesne forme.

Zasnovan na Zumba fitnesu, tok projekta će kroz svoje aktivnosti uključivati kombinacije zabave i fitnesa za sve i svaki tip tela. Kao mešavina ritmova iz celog sveta, koja kombinuje plesne tradicije zemalja učesnica, ova vrsta intenzivnog plesnog fitnesa sa multikulturnim pristupom će promovisati kondiciju i prijateljstvo, podižući samopoštovanje i autonomiju svih učesnika, postavljajući tako zdravlje kao najvažniju i osnovna vrednost svakog čoveka bez obzira na to koliko godina ima.

Projekat takođe pojačava uticaj projekta „Sport za promociju promena za LGBT“, koji sprovodi partnersko Udruženje za napredak, obrazovanje i lobiranje, a koji kao glavni rezultat ima platformu www.sportaction.eu gde se korisni sadržaji o socijalnoj inkluziji u sportu mogu naći.

Dalje ćemo se držati zajedno i stvarati bolje i kvalitetnije projekte u budućnosti, sa inovativnim karakterom i radi unapređenja upotrebe talenata u sportu koji dolaze iz različitih marginalizovanih grupa.

Promovisaćemo različite biznis modele za održivost sportskih udruženja i graditi zajedno njihove kapacitete.

 

Podeli sa prijateljima