Percepcija (ne)jednakosti žena u sportu – izveštaj

Percepcija (ne)jednakosti žena u sportu – izveštaj

Uvod

Kroz projekat LeaderSHE sproveli smo dvomesečnu anketu kojom se ispituju stavovi javnosti o (ne)ravnopravnosti polova u sportu. Cilj aktivnosti je bio sticanje boljeg uvida u svest šire populacije o preprekama sa kojima se žene suočavaju kroz sport.

Odgovori su prikupljeni od ljudi koji dolaze iz različitih starosnih grupa, etničkog i kulturnog porekla, kao i različitih socio-ekonomskih statusa njihovih zemalja.

Anketu je sprovela partnerska organizacija u svakoj zemlji i dve partnerske organizacije u Srbiji, jedna iz glavnog grada Beograda (Rukometni Beograd) i druga iz južnog grada Niša kako bi se ispitala eventualna regionalna posebnost.

Pet organizacija koje su učestvovale u sprovođenju ankete bile su:

  1. Rukometni klub Beograd (Srbija) – sa sedištem u glavnom gradu Srbije.
  2. Karate klub Niš (Srbija) – sa sedištem u Nišu, na jugu Srbije.
  3. Janta Voleji (S. Makedonija) – odbojkaški klub iz Severne Makedonije.
  4. Budapest Association for International Sport (BAIS) – sportska organizacija, sa sedištem u Budimpešti, u Mađarskoj.
  5. Danish Youth Team (DYT) – nevladina organizacija, sa sedištem u Arhusu, u Danskoj.

Šta ćete pronaći u ovom izveštaju?

Rezultati istraživanja dali su nam društvenu perspektivu o temama kao što su rodni jaz u platama u sportu, dostupnost određenih sportova ženama, mogućnosti ženskog liderstva u sportu, uključenost javnosti u dostignuća i utakmice ženskih sportskih klubova i slično.

U ovom izveštaju ćete pronaći rezultate ankete, zaključke o rezultatima i akcione korake za koje smatramo da je korisno prepoznati i po njima delovati.

Nadamo se da će ova anketa motivisati i druge organizacije da više rade na temama rodne (ne)ravnopravnosti u sportu i poslužiti kao smernica ili osnova za budući rad sa mladim sportistima i sportistkinjama kojima je potrebno obrazovanje, prilike i primeri dobre prakse.

Izveštaj možete preuzeti ovde.

 Rukometni klub Beograd