Kontakt

Kontakt podaci

Rukometni klub „Beograd“
Ul. Vjekoslava Kovača br.11

Matični broj: 17538454
PIB: 103249911
E-mail: kontakt@rk-beograd.rs

Ženski tr: 205-232803-79
Muški tr: 205-70811-85
Žiro račun: 840-20318763-94

Predsednik kluba – Đurica Nađ: 063 658478
Predsednik skupštine kluba – Srđan Ilić: 063 692291