SC Olimp

SC Olimp

TERMINI TRENINGA

Za decu od 6 do 11 godina

Sreda: 21:00
Petak: 18:00
Subota 14:00
Nedelja: 19:00

Za decu od 11 do 14 godina

Ponedeljak: 21:00
Petak: 21:00
Subota: 10:00
Nedelja: 20:00

INFO

Treneri: 

Kontakt telefon:

063 658 478 - Đurica

Đurica Nađ